Adatkezelési tájékoztató

 

A Football Mania Online Webshop üzemeltetője ezúton tájékoztatja Önt, hogy betartja a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseit, a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja azokat. A regisztrált felhasználók adatait nem értékesíti, nem adja ki harmadik személynek, kivételt képez ez alól a kiszállításhoz szükséges adatok átadása a szállító részére. Ekkor azonban, az alvállalkozók az általunk átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. A Webshop üzemeltetője kijelenti, hogy regisztrált ügyfeleinek kéretlen levelet, hírleveleket és spameket nem küld. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el (2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.)